เอกลักษณ์ของโรงเรียน
"ลูกสวนชล ยิ้มไหว้ ทักทาย สืบสานวัฒนธรรม"

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
"สุภาพชน คนดี มีคุณธรรม"

สีประจำโรงเรียน

 
 

สีชมพู เป็นสีประจำวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สีฟ้า เป็นสีประจำวันพระราชสมภพในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถฯ

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกกุหลาบ


อักษรย่อโรงเรียน
ส.ก.ช.

เพลงประจำโรงเรียน
"เพลงประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย"