Up
รอบรั้ว ชมพู - ฟ้า  ปีการศึกษา 2559

 

19 - 20 เมษายน 2559 
วันมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4
ณ อาคารอบจ. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
ภาพกิจกรรม
   
1 - 2 เมษายน 2560  
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4
ณ อาคารอบจ. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
ภาพกิจกรรม
30 มีนาคม 2560
นายวันชัย  ทันสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ และวันจากเหย้า ปีการศึกษา 2560
ภาพกิจกรรม

16 มีนาคม 2560  
นายวันชัย ทันสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู
ได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน
ประจำปีการศึกษา 2560
เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0
ณ ห้องประชุมชมพู-ฟ้า
ภาพกิจกรรม

4 มีนาคม 2560  
วันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 18 ปี
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตราหารเพล
และกิจกรรมคืนสู่เหย้า เราสวนชลฯ
ภาพกิจกรรม
17 กุมภาพันธ์ 2560  
วันแห่งความสำเร็จของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประจำปีการศึกษา 2559
ภาพกิจกรรม
9 - 10 กุมภาพันธ์ 2560  
การเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ค่ายนงนุชพัทยา
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ภาพกิจกรรม
26 มกราคม 2560
จัดกิจกรรม JC-Garden
โดยกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
ภาพกิจกรรม
17 - 21 มกราคม 2560  
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
เข้าร่วมการแข่งขัน วอลเลย์บอลทุ่งศุขลาคัพ ครั้งที่ 1
ต้านภัยยาเสพติด ปี 2560
ณ สนามกีฬาโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"
ภาพกิจกรรม
26 ธันวาคม 2559  
นายชัยรัตน์  เงินท้วม ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2
ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
เป็นวิทยากรในการแนะแนวทางเส้นทางสู่ความสำเร็จ
และร่วมส่งความสุขปีใหม่ให้น้องๆศิษย์ปัจจุบัน
ภาพกิจกรรม
26 ธันวาคม 2559  
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
และกิจกรรมส่งความสุขเนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส
ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธง
ภาพกิจกรรม
24 ธันวาคม 2559  
นายยุทธนา เรืองไพศาล ผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัดชลบุรี
ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะผู้กำกับลูกเสือ
เรื่อง โครงสร้างการบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน
ณ ห้องประชุมชมฟู - ฟ้า
ภาพกิจกรรม
19 ธันวาคม 2559 
นายวันชัย ทันสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะครูและนักเรียน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ
ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
ภาพกิจกรรม
13 ธันวาคม 2559 
นายวันชัย ทันสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เป็นตัวแทน
เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จ.จันทบุรี
ภาพกิจกรรม
8 พฤศจิกายน 2559  
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ให้การต้อนรับ
เจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองตาบอดสี
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต18
ณ ห้องประชุมชมพู-ฟ้า
ภาพกิจกรรม
6 ธันวาคม 2559  
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ดำเนินการจัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดนักเรียน
เพื่อคัดกรองนักเรียน ให้ความรู้ และแนวทางการแก้ปัญหา
ณ ห้องประชุมชมพู-ฟ้า
ภาพกิจกรรม
1 ธันวาคม 2559  
นายวันชัย ทันสมัย นำคณะครู นักเรียน-ผู้ปกครอง
และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมทำบุญพิธีบำเพ็ญกุศล
ปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ภาพกิจกรรม
25 พฤศจิกายน 2559
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6
เดินทางไปทัศนศึกษา ณ สวนนงนุชพัทยา
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โดยมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำภาค และโชว์ช้าง
ภาพกิจกรรม
23 พฤศจิกายน 2559  
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
จัดพิธีถวายราชสดุดี  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี
ภาพกิจกรรม
22 พฤศจิกายน 2559
นายวันชัย ทันสมัย นำคณะครูและนักเรียน
ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ภาพกิจกรรม
13 พฤศจิกายน 2559  
นายวันชัย  ทันสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
กล่าวเปิดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง
เนื่องในวันพบครูของลูกรัก รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
ภาพกิจกรรม
27 กันยายน 2559  
คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับนายวันชัย ทันสมัย
เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคนใหม่
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
ด้วยความยินดียิ่ง
ภาพกิจกรรม
26 กันยายน 2559
คณะครูและนักเรียนร่วมแสดงความยินดี
กับท่านผู้อำนวยการ นายโกศล ดาราพิสุทธิ์ และ
รองผู้อำนวยการ ดร.บัญชา ปลื้มอารมย์
ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่
ภาพกิจกรรม
10 กันยายน 2559  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
จัดกิจกรรมค่าย English Camp ขึ้น
เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาให้กับนักเรียน
โดยมีนายธีรภัทร  ดงยางวันเป็นประธานในพิธีเปิด
ภาพกิจกรรม
3 - 4 กันยายน 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4
ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ภาพกิจกรรม
19 สิงหาคม 2559
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม Science Day
"จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์
เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม"
ณ อาคารอบจ. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
ภาพกิจกรรม
11 สิงหาคม 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน เพื่อเผยแพร่ความรู้
และแนวทางการดำรงตนในประชาคมอาเซียน
ภาพกิจกรรม
11 สิงหาคม 2559
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
ร่วมจัดกิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
และการมอบเกียรติบัตรแม่ตัวอย่าง ปี2559
ภาพกิจกรรม
9 สิงหาคม 2559
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นร.
ตามโครงการพลังงานสัญจร "เปิดโลกปิโตรเลียม"
ณ ห้องประชุมชมพู-ฟ้า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
โดยมีนายโกศล ดาราพิสุทธิ์ และคณะครูให้การต้อนรับ
ภาพกิจกรรม
4 สิงหาคม 2559
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จัดกิจกรรมวิชาการ
"Suanchon Academy & Talent Day" เพื่อให้นักเรียน
ได้แสดงความสามารถด้านต่างๆ ตามกลุ่มสาระฯ
ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 100,000 บาท
ภาพกิจกรรม
29 - 31 กรกฎาคม 2559
นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
ได้เข้าร่วมการแข่งขัน World Robot Games Thailand Championship 2016
ณ สนามแข่งขัน ศูนย์การค้าเชียร์ รังสิต
ภาพกิจกรรม
26 กรกฎาคม 2559  
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
ประชุม วางแผน ดำเนินการประชาสัมพันธ์
7 สิงหา วันลงประชามติ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนและชุมชน
ภาพกิจกรรม
25 กรกฎาคม 2559
รองฯอุษา กองธรรม คณะครูและนักเรียน
ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ณ ห้องประชุมชมพู-ฟ้า
ภาพกิจกรรม
15 กรกฎาคม 2559
ร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดห้วยปราบ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา ตามหลักพุทธศาสนิกชน
ภาพกิจกรรม
29 มิถุนายน 2559
คณะผู้กำกับ และลูกเสือเนตรนารี
จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือ
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี
ภาพกิจกรรม

28 มิถุนายน 2559
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
สถาบันพระปกเกล้า จ.ระยอง
ให้การอบรมโครงการสร้างสำนึกประชาธิปไตย
สู่การเป็นพลเมืองดี เฝ้าระวังอนุรักษ์แหล่งน้ำสาธารณะ
ภาพกิจกรรม

27 มิถุนายน 2559  
นายโกศล ดาราพิสุทธิ์ ให้เกียรติมอบทุนการศึกษา
"วันหลวงพ่อโพธิ์" จากการสนับสนุนของ วัดราษฎร์นิยมธรรม
แก่นักเรียนเรียนดี พฤติกรรมเรียบร้อย และมีความสามารถ
ภาพกิจกรรม
24 มิถุนายน 2559
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
ณ อาคารอบจ.
ภาพกิจกรรม
24 มิถุนายน 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ณ อาคารอบจ.
ภาพกิจกรรม
23 มิถุนายน 2559
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ณ ห้องประชุมชมพู - ฟ้า
ภาพกิจกรรม
21 มิถุนายน 2559  
นายโกศล ดาราพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
หุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 5
ภาพกิจกรรม
18-19 มิถุนายน 2559  
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
ภาพกิจกรรม
9 มิถุนายน 2559  
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
จัดกิจกรรมวันละอ่อน ประจำปีการศึกษา 2559
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่และน้อง
ภาพกิจกรรม
9 มิถุนายน 2559  
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
เพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณครูอาจารย์
ภาพกิจกรรม
7 มิถุนายน 2559  
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติมหาราชา
คืนชีวิต สู่แผ่นดิน ณ เขาตาแป๊ก
นิคมอุตสาหกรรมอมตะชิตี้
ภาพกิจกรรม
5 มิถุนายน 2559
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
จัดกิจกรรมวันพบครูของลูกรัก
เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครอง
ภาพกิจกรรม
3 มิถุนายน 2559
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
ประกาศนโยบาย เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่
และแอลกอฮอล์ตามกฏหมาย และร่วมเดินรณรงค์
ภาพกิจกรรม
1 มิถุนายน 2559
ผู้อำนวยการโกศล ดาราพิสุทธิ์
ให้การกล่าวต้อนรับคุณครูใหม่
และนิสิตฝึกสอน ประจำปีการศึกษา 2559
ภาพกิจกรรม
31 พฤษภาคม 2559
นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธีเปิดอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ภาพกิจกรรม
24 พฤษภาคม 2559
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ณ ห้องประชุมชมพู-ฟ้า
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
ภาพกิจกรรม
11-13 พฤษภาคม 2559
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรม "ค่ายสานสัมพันธ์วัฒนธรรมสวนชล"
ภาพกิจกรรม
 
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมปีการศึกษา  [2557]  [2558]