สัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ นักเรียนที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องวิชาการค่ะ

About suanchon