วันละอ่อน ปีการศึกษา 2561

วันละอ่อน เป็นกิจกรรมที่รุ่นพี่ ม.6 จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับรุ่นน้อง ม.1และม.4 โดยจัดขึ้นในช่วงวันไหว้ครู โดยหลังจากไหว้ครูเสร็จจะเริ่มกิจกรรม ซึ่งพี่ๆ ก็จะจัดฐานกิจกรรมไว้ให้รุ่นน้อง ให้รุ่นน้องได้ผ่านการผจญภัยในฐาน สนุกสนานร่วมกันกับเพื่อนๆ ซึ่งในทุกฐาน จะมีการปลูกฝังน้องๆ ให้มีความรักและสามัคคี ซึ่งเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นอย่างยิ่ง รุ่นพี่จะร้องเพลงโรงเรียนต่างๆ ปลูกฝังและให้ข้อคิดดีๆ แก่รุ่นน้อง วันละอ่อนเป็นนิยามที่ว่า วันที่น้องๆจะต้อง “ละ” ความ “อ่อน” วัยของตัวเอง เพื่อพร้อมเผชิญหน้าและยืนหยัดกับสังคมแห่งใหม่ พร้อมที่จะมีความเป็นสุภาพบุรุษสวนกุหลาบอย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะเป็นรุ่นพี่ที่ดีของรุ่นน้องต่อไปในอนาคต

จัดในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00-16.00 น. ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี

About suanchon